შეზღუდვები ტექინსპექტირებას არ ეხება! ტექინსპექტირება სავალდებულოა!