არ დაჯარიმდე!!! გადაამოწმე ინსპექტირების ვადა, დაჯავშნე ვიზიტი და გაიარე ტექისნპექტირება!